BIZ hakda

Ösen umman tehnologiýasy

“FRANKSTAR TEHNOLOGY GROUP PTE” 2019-njy ýylda Singapurda döredildi.Biz deňiz enjamlaryny satmak we tehnologiýa hyzmaty bilen meşgullanýan tehnologiýa we önümçilik kompaniýasydyrys.
Önümlerimiz dünýä bazarynda uly meşhurlyga eýe boldy.

 • hakda
 • takmynan1
 • takmynan2

Müşderi täzelikleri

Mediýa düşündiriş

360 million inedördül kilometre deňiz gurşawyna gözegçilik

Okean, howanyň üýtgemegi baradaky ägirt uly we möhüm bölek, iň köp parnik gazy bolan ullakan ýylylyk we kömürturşy gazy.Itöne bu gaty uly tehniki kynçylyk boldy ...

20
 • 360 million inedördül kilometre deňiz gurşawyna gözegçilik

  Okean, howanyň üýtgemegi baradaky ägirt uly we möhüm bölek, iň köp parnik gazy bolan ullakan ýylylyk we kömürturşy gazy.Climateöne howa we howa modellerini üpjün etmek üçin umman hakda takyk we ýeterlik maglumatlary ýygnamak ullakan tehniki kynçylyk boldy ....

 • Deňiz ylmy näme üçin Singapur üçin möhümdir?

  Hemmämiziň bilşimiz ýaly, Singapur, umman bilen gurşalan tropiki ada ýurtlary hökmünde, milli ululygy uly bolmasa-da, yzygiderli ösýär.Gök tebigy baýlygyň täsiri - Singapury gurşap alan umman aýrylmazdyr.Singapuryň nähili düşünişýändigine göz aýlalyň ...

 • Howanyň bitaraplygy

  Howanyň üýtgemegi, milli serhetlerden çykýan global adatdan daşary ýagdaý.Bu halkara hyzmatdaşlygy we ähli derejelerde utgaşdyrylan çözgütleri talap edýän mesele. Pari Paris şertnamasy ýurtlardan parnik gazlarynyň (parnik gazlarynyň) zyňyndylaryny dünýäde iň ýokary derejä ýetmegini talap edýär ...