Arkan

 • Dinema ýüpi / strengthokary güýç / modokary modul / Pes dykyzlyk

  Dinema ýüpi / strengthokary güýç / modokary modul / Pes dykyzlyk

  Giriş

  Dyneema ýüp, Dyneema ýokary güýçli polietilen süýüminden ýasalýar we soňra ýüpi berkitmek tehnologiýasy arkaly gaty ýumşak we duýgur ýüpe öwrülýär.

  Arkan göwresiniň ýüzüne ýaglaýjy faktor goşulýar, bu bolsa ýüpüň üstündäki örtügi gowulandyrýar.Smoothumşak örtük ýüpi berk, reňkde çydamly edýär we könelmeginiň we ýitmeginiň öňüni alýar.

 • Kevlar ýüpi / Ultra ýokary güýç / Aşaky uzalma / Garramaga çydamly

  Kevlar ýüpi / Ultra ýokary güýç / Aşaky uzalma / Garramaga çydamly

  Giriş

  Gämi duralgasy üçin ulanylýan Kevlar ýüpi, pes gelix burçly massiw ýadro materialyndan örülen birleşýän ýüpdir we daşky gatlagy iň uly güýç almak üçin ýokary aşgazan garşylygy bolan gaty inçe poliamid süýümi bilen berk örülendir- agram derejesi.

  Kewlar aramid;aramidler ýylylyga çydamly, çydamly sintetiki süýümlerdir.Güýç we ýylylyga çydamlylygyň bu häsiýetleri Kevlar süýümini käbir arkan görnüşleri üçin ideal gurluşyk materialyna öwürýär.Arkanlar möhüm senagat we täjirçilik hyzmatlary bolup, taryhdan ozal bar.

  Pes gelix burç örmek tehnologiýasy, Kewlar ýüpüniň aşaky döwülmegini azaldýar.Öň berkidiji tehnologiýanyň we poslama garşy iki reňkli bellik tehnologiýasynyň utgaşmasy, aşaky gurallary gurnamagy has amatly we takyk edýär.

  Kewlar ýüpüniň ýörite dokma we berkidiş tehnologiýasy, hatda agyr deňiz şertlerinde-de ýüpüň gaçmagyndan ýa-da çökmeginden saklaýar.