Windel buý

  • Windel buý / ýokary takyklyk / GPS / real wagt aragatnaşyk / ARM prosessor

    Windel buý / ýokary takyklyk / GPS / real wagt aragatnaşyk / ARM prosessor

    Giriş

    Windel buýy, ýeliň tizligini, ýeliň ugruny, temperaturany we basyşyny tok ýa-da kesgitlenen nokatda synlap bilýän kiçijik ölçeg ulgamydyr.Içki ýüzýän top, howa menziliniň gurallary, aragatnaşyk ulgamlary, elektrik üpjünçiligi bölümleri, GPS ýerleşiş ulgamlary we maglumatlary ýygnamak ulgamlary ýaly ähli buýuň böleklerini öz içine alýar. Collectedygnalan maglumatlar aragatnaşyk ulgamy arkaly maglumat serwerine iberiler we müşderiler maglumatlary islendik wagt synlap bilerler.