Tide Logger

  • Tide Logger / Ownuk Ölçeg / Lighteňil Agram / Çeýe / Basyş we temperatura syn

    Tide Logger / Ownuk Ölçeg / Lighteňil Agram / Çeýe / Basyş we temperatura syn

    HY-CWYY-CW1 Tide Logger, Frankstar tarapyndan dizaýn edildi we öndürildi.Ululygy kiçi, agramy ýeňil, ulanylyşda çeýe, uzak gözegçilik döwründe tolkun derejesini we şol bir wagtyň özünde temperatura bahalaryny alyp biler.Önüm ýakyn ýerdäki ýa-da ýalpak suwlarda basyş we temperaturany synlamak üçin örän amatly, uzak wagtlap ýerleşdirilip bilner.Maglumatlaryň çykarylyşy TXT formatda.