Iýmitlendiriji duz analizatory

  • Iýmitlendiriji duz analizatory / in-situ On-line gözegçilik / Bäş görnüşli ýokumly duz

    Iýmitlendiriji duz analizatory / in-situ On-line gözegçilik / Bäş görnüşli ýokumly duz

    Iýmitlendiriji duz analizatory, Hytaý Ylymlar akademiýasy we Frankstar tarapyndan bilelikde işlenip düzülen esasy gözleg we ösüş taslamamyzdyr.Gural el bilen işlemegi doly simulasiýa edýär we diňe bir gural bir wagtyň özünde bäş görnüşli ýokumly duzuň (No2-N nitrit, NO3-N nitrat, PO4-P fosfat, NH4-N ammiak azoty) ýerinde onlaýn gözegçiligi tamamlap biler. SiO3-Si silikat) ýokary hilli.El bilen işleýän terminal, ýönekeýleşdirilen sazlama prosesi we amatly işlemek bilen enjamlaşdyrylan, buý, gämi we beýleki meýdan düzedişlerini kanagatlandyryp biler.