Mini tolkun buýy / Polikarbonat / Durnukly / Kiçi ululyk / uzak synlaýyş döwri / real wagt aragatnaşygy

Gysga düşündiriş:

Mini Tolkun Buýy tolkun maglumatlaryny gysga möhletli kesgitli nokat ýa-da süýşmek arkaly gysga möhletde synlap biler, ummanyň tolkun beýikligi, tolkun ugry, tolkun döwri we ş.m. ýaly ummanyň ylmy gözlegleri üçin durnukly we ygtybarly maglumatlary üpjün edip biler.Okean bölüminiň gözleginde bölüm tolkun maglumatlary almak üçin hem ulanylyp bilner we maglumatlar Bei Dou, 4G, Tian Tong, Iridium we beýleki usullar arkaly müşderä yzyna iberilip bilner.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Aýratynlyk

Kiçijik ululyk, uzak synlaýyş döwri, real wagt aragatnaşyk.

Tehniki parametr

Ölçeg parametri

Aralyk

Takyklyk

Kararlar

Tolkun beýikligi

0m ~ 30m

± (0,1 + 5% ﹡ ölçeg)

0.01 m

Tolkun döwri

0s ~ 25s

± 0,5s

0.01s

Tolkun ugry

0 ° ~ 359 °

± 10 °

1 °

Tolkun parametri

1/3 tolkun beýikligi (täsirli tolkun beýikligi) 、 1/3 tolkun döwri (täsirli tolkun döwri);1/10 tolkun beýikligi 、 1/10 tolkun döwri ; ortaça tolkun beýikligi 、 ortaça tolkun döwri;iň ýokary tolkun beýikligi 、 iň ýokary tolkun döwri ; tolkun ugry.
Bellik : 1. Esasy wersiýa täsirli tolkun beýikligini we tolkun döwrüniň täsirli çykyşyny goldaýar ;

2. Adaty we hünär wersiýasy 1/3 tolkun beýikligini (täsirli tolkun beýikligi) 、 1/3 tolkun döwri (täsirli tolkun döwri) goldaýar;1/10 tolkun beýikligi 、 1/10 tolkun döwri ; ortaça tolkun beýikligi 、 ortaça tolkun döwri;iň ýokary tolkun beýikligi 、 iň ýokary tolkun döwri ; tolkun ugry。

3. Professional wersiýa tolkun spektriniň çykmagyny goldaýar.

Giňeldilýän gözegçilik parametrleri

Faceerüsti temperatura, duzlulyk, howa basyşy, ses gözegçiligi we ş.m.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

    Önüm kategoriýalary