Kevlar ýüp

 • Kevlar ýüpi / Ultra ýokary güýç / Aşaky uzalma / Garramaga çydamly

  Kevlar ýüpi / Ultra ýokary güýç / Aşaky uzalma / Garramaga çydamly

  Giriş

  Gämi duralgasy üçin ulanylýan Kewlar ýüpi, pes gelix burçly massiw ýadro materialyndan örülen birleşýän ýüpdir we daşky gatlagy iň uly güýç almak üçin ýokary aşgazan garşylygy bolan gaty inçe poliamid süýümi bilen berk örülendir- agram derejesi.

  Kewlar aramid;aramidler ýylylyga çydamly, çydamly sintetiki süýümlerdir.Güýç we ýylylyga garşy bu häsiýetler Kevlar süýümini käbir ýüpler üçin ideal gurluşyk materialyna öwürýär.Arkanlar möhüm senagat we täjirçilik hyzmatlary bolup, taryhdan ozal bar.

  Pes geliç burç örmek tehnologiýasy, Kewlar ýüpüniň aşaky döwülmegini azaldýar.Öň berkidiji tehnologiýanyň we poslama garşy iki reňkli bellik tehnologiýasynyň utgaşmasy, aşaky gurallary gurnamagy has amatly we takyk edýär.

  Kewlar ýüpüniň ýörite dokma we berkitmek tehnologiýasy, hatda deňiz agyr şertlerinde-de ýüpüň gaçmagyndan ýa-da çökmeginden saklaýar.