Toplumlaýyn tolkun buý

  • Toplumlaýyn gözegçilik buýy / köp parametrli / 3 dürli ululyk / islege bagly datçik / çyzylan arraý

    Toplumlaýyn gözegçilik buýy / köp parametrli / 3 dürli ululyk / islege bagly datçik / çyzylan arraý

    Integrirlenen tolkun buýy, “Frankstar Technology” tarapyndan deňiz, derýa, derýa, köl üçin işlenip düzülen ýönekeý we tygşytly buý. Gabyk aýna süýümli berkidilen plastmassadan, polýureýa bilen sepilen, gün energiýasy we batareýa bilen işleýän, üznüksiz durmuşa geçirip bilýän, tolkun, howa, gidrologiki dinamika we beýleki elementlere hakyky we täsirli gözegçilik.Ylmy gözlegler üçin ýokary hilli maglumatlary berip biljek derňew we gaýtadan işlemek üçin maglumatlar häzirki wagtda yzyna iberilip bilner.Önümiň durnukly öndürijiligi we amatly hyzmaty bar.