Sürüji buý

  • Sürüji buý / polikarbonat / suw ýelkeni / tok

    Sürüji buý / polikarbonat / suw ýelkeni / tok

    Sürüji buý çuňňur tok akymynyň dürli gatlaklaryny yzarlap biler.GPS ýa-da Beidou arkaly ýerleşiş, Lagrange prinsipini ulanyp, ummanyň akymlaryny ölçäň we Okeanyň üstki temperaturasyna gözegçilik ediň.Faceerüsti drift buý ýerleşişini we maglumatlary geçiriş ýygylygyny almak üçin Iridium arkaly uzakdan ýerleşdirmegi goldaýar.