ADCP

  • ADCP / Bäş şöhleli akustiki doppler häzirki profil / 300-1200KHZ / Durnukly öndürijilik

    ADCP / Bäş şöhleli akustiki doppler häzirki profil / 300-1200KHZ / Durnukly öndürijilik

    Giriş RIV-F5 seriýasy täze çykan bäş şöhleli ADCP.Ulgam, suw joşmasy barada duýduryş ulgamlary, suw geçiriş taslamalary, suw gurşawyna gözegçilik, akylly oba hojalygy we akylly suw hyzmatlary üçin häzirki wagtda ulanylýan tizlik, akym, suw derejesi we temperatura ýaly takyk we ygtybarly maglumatlary berip biler.Ulgam bäş şöhleli geçiriji bilen enjamlaşdyrylandyr.Specialörite gurşaw üçin aşaky yzarlamak ukybyny güýçlendirmek üçin 160 metr goşmaça merkezi ses şöhlesi goşulýar ...